Спеціальності

Спеціальності

В коледжі здійснюється підготовка спеціалістів на базі 9, 11 класів та професійно-технічних навчальних закладів за денною та заочною формами здобуття освіти за такими СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
 
  • Спеціальність: 136 Металургія (Доменне виробництво)
  • Спеціальність: 136 Металургія (Виробництво сталі і феросплавів)
  • Спеціальність: 136 Металургія (Обробка металів тиском)
  • Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  • Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
  • Спеціальність: 015 Професійна освіта (015.33 енергетика, електротехніка та електромеханіка)

МЕТАЛУРГІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ 


Спеціальність: 136 Металургія (Доменне виробництво)
Залізо протягом декількох тисячоліть є найпоширенішим металом, який найбільше вживається в людському суспільстві.
Розвиток людського суспільства нерозривно пов'язаний з розвитком металургійної промисловості. Доменне виробництво – сама трудомістка й енергоємна галузь чорної металургії, оскільки переробляє величезні маси сировини і палива. Достатньо сказати, що сучасна доменна піч виплавляє 10-11 тисяч тонн чавуну на добу.


 

Кваліфікація: технік-технолог
Сфера діяльності: випускники цієї спеціальності отримують фундаментальні знання, які дають змогу займати робочі та керівні посади
на підприємствах металургійної галузі
Після закінчення випускники можуть працювати: на підприємствах металургійної галузі
Робочі професії: горновий, газівник, машиніст шихтоподачі, водопровідник, агломератчик
Термін навчання: денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. 

Спеціальність: 136 Металургія (Виробництво сталі і феросплавів)
Сталь - це серце металургійних комбінатів, а люди які вибрали професію «сталевар» це люди мужні і сміливі і вони можуть підібрати потрібні ключі до цього серця, підтримувати ритм його биття.
 

 

 

Кваліфікація: технік-технолог
Сфера діяльності: Випускники цієї спеціальності отримують фундаментальні знання, які дають змогу займати посади сталевара, розливника, підручного сталевара, міксеровий, розливника на МБЛЗ
Після закінчення випускники можуть працювати: на підприємствах металургійної галузі
Робочі професії:сталевар, розливник, підручний сталевара, міксеровий, розливник на МБЛЗ (струмковий), технік-лаборант, контролер ОТК
Термін навчання: денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. 

Спеціальність: 136 Металургія (Обробка металів тиском)
Україна є металургійної країною, частка металургії у ВВП якої становить близько 30%. Також металургія України посідає 8 місце за виплавкою сталі в світі, а виробництво сталі і прокату становить близько 2,5% від загального світового виробництва.
 
Кваліфікація: технік-технолог (обробка металів тиском)
Сфера діяльності: Випускники цієї спеціальності отримують фундаментальні знання, які дають змогу займати посади вальцівників, нагрівальників, операторів постів керування прокатними станами.
Після закінчення випускники можуть працювати:технік-технолог з обробки металів тиском; технік з інструменту; технік-лаборант (видобувна промисловість та металургія); технік-конструктор; технік з налагоджування та випробувань; технік з підготовки виробництва; технік з підготовки технологічної документації
Робочі професії: вальцівник,нагрівальник, прибиральник гарячого металу,технік-лаборант, контролер ОТК, оператор посту керування
Термін навчання: денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ


Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Важко знайти більш важливу галузь, ніж енергетична. Від неї залежить світло та тепло в наших оселях, стабільне функціонування промисловості, транспорту, зв'язку та соціальної сфери. Саме це робить професію електрика однією з найнеобхідніших та найпрестижніших.
 
  
Кваліфікація: технік-електрик
Сфера діяльності: випускники цієї спеціальності отримують фундаментальні знання, які дають змогу займати посади електрика, електромеханіка засобів автоматики та приладів технологічного устаткування, енергетика дільниці або цеху, техніка-конструктора, техніка-технолога, техніка із сигналізації, майстра в навчальних закладах електротехнічного профілю.
Після закінчення випускники можуть працювати: на підприємствах, установах, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях по монтажу, налагодженню та ремонту електрообладнання в системі електричних мереж, трансформаторних станцій та підстанцій.
Робочі професії: електромонтер з обслуговування і ремонту електроустаткування.
Термін навчання: денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. 

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
 
 
 
Кваліфікація: технік з експлуатації та ремонту устаткування
Сфера діяльності: випускники цієї спеціальності отримують фундаментальні знання, які дають змогу займати посади механіка, слюсар механічного обладнання, майстру по ремонту механічного обладнання..
Після закінчення випускники можуть працювати: на підприємствах, установах, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях по монтажу, налагодженню та ремонту механічного обладнання.
Робочі професії: механік дільниці, бригадир, майстер по ремонту механічного обладнання, технік з метрології, технік-конструктор.
Термін навчання: денна форма на основі базової загальної середньої освіти - 3 роки 10 місяців;
Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. 

Спеціальність: 015 Професійна освіта (015.33 енергетика, електротехніка та електромеханіка)

З давен Київської Русі учителів називали майстрами, підкреслюючи цим самим глибину поваги до тих, хто творить духовне багатство суспільства. Важливість ролі вчителя-вихователя споконвіку високо цінувалася в суспільстві.
Кваліфікація: майстер виробничого навчання
Сфера діяльності: Майстер виробничого навчання - педагогічна спеціалізація, сутність якої полягає у навчанні учнів практичним навичкам їхньої майбутньої професії, а також сприянні загально-педагогічній функції багатостороннього розвитку особистості. Майстер виробничого навчання планує і забезпечує виконання учбово-виробничих робіт.
Після закінчення: Майстри виробничого навчання працюють у професійних ліцеях, училищах, коледжах, учбово-виробничих комбінатах, на станціях технічної творчості, у шкільних майстернях і кабінетах праці, у центрах дозвілля, у навчальних центрах, на курсах професійного навчання.
Термін навчання: на базі повної загальної освіти термін навчання 2 роки 10 місяців
Продовження навчання: за спорідненими спеціальностями у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.