Атестація

Атестація

Атестація

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти

Річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу 2023

Річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу 2022


Документація на підвищення кваліфікації    

                                                           
 Заява про підвищення кваліфікації (бланк)
Індивідуальний план підвищення кваліфікації (бланк)

Звіт про підвищення кваліфікації (бланк)
Направлення на підвищення кваліфікації (бланк)
Витяг із протоколу ЦК про стажування (бланк)

Зразок оформлення бланків документів 

Методичні рекомендації до написання методичних розробок викладачами (Розробка)

        

            Документація, що надається при атестації


Анкети (бланки)

Звіт про роботу викладача (бланк)

Висновок циклової комісії (бланк)

Висновок експертної комісії  (бланк
Висновки про якість проведення заняття (аналіз заняття) (бланк)

Листи самоаналізу (бланк)