Викладачу

Викладачам

Викладацька

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Технологія традиційного навчання  (Додаток)

Технологія проблемного навчання (Додаток)

Ігрові технології навчання    (Додаток)

Технології особистісно-орієнтованого навчання (Додаток)    

Технологія розвивального навчання     

Технологія колективного способу навчання     

Технологія розвитку критичного  мислення 

Технологія програмного навчання

Технологія інтерактивного навчання

Проектна технологія

Технологія модульного навчання

Технологія колективного творчого виховання