Історія

Історія

Криворізький технікум

Національної металургійної академії України

ІСТОРІЯ ЗАСНУВАННЯ

Центральний корпус(№1)
Навчально-виробничий корпус(№2)
Навчальний корпус(№3)
 
Згідно з розпорядженням № 382-Р від 05 травня1959 року голови Ради Народного господарства Дніпропетровського економічно-адміністративного району М. Тихонова заснований Криворізький вечірній металургійний технікум. Метою створення Криворізького вечірнього металургійного технікуму було своєчасне і повне забезпечення потреб Криворізького металургійного заводу кваліфікованими спеціалістами середньої ланки: техніками-металургами, техніками-електриками, техніками –механіками, а також створення умов для отримання середньої освіти без відриву від виробництва практикам, які займали інженерно-технічні посади, робітникам провідних професій заводу «Криворіжсталь».Відповідно до розпорядження №382 – Р від 05 травня 1959 року було утверджено наступний склад спеціальностей з однойменними назвами:
  • «Доменне виробництво»
  • «Виробництво сталі»
  • «Прокатне виробництво»
  • «Обладнання металургійних заводів»
  • «Експлуатація промислового залізодорожнього транспорту»
  • «Електрообладнання промислових підприємств та установок»
Передбачено план першого прийому на навчання в Криворізькому вечірньому металургійному технікумі в кількості 240 чоловік і передача даному технікуму контингенту заочників в кількості 120 чоловік, які навчалися за спеціальностями, утвердженими для технікуму.
 
  
 

ІСТОРІЯ БУДІВНИЦТВА ПРИМІЩЕНЬ ТЕХНІКУМУ

 
Приміщення,в якому розташовувалося заводоуправління «Криворізького коксохімічного заводу», було виділено для користування Криворізького вечірнього металургійного технікуму згідно з розпорядженням № 382-Р від 05 травня1959 року. Директору металургійного заводу Рязанову передбачалося до 1 серпня 1959 року зробити капітальний ремонт, забезпечити його господарським інвентарем та лабораторним обладнанням у відповідності із спеціальностями технікуму.
 
  
 
Робітникам та практикам заводу пропонувалося навчання в Криворізькому вечірньому металургійному технікумі та надавалися пільги, що надані Постановою Ради Міністрів СРСР та ЦК КПРС від 30 серпня 1954 р. № 1863 тим, хто навчається без відриву від виробництва.В додаток до розпорядження Дніпропетровської ради народного господарства від 06 березня 1958 року № 136 Криворізький вечірній металургійний технікум закріплювався за металургійним заводом «Криворіжсталь» для отримання допомоги в організації навчально -матеріальної бази.
Відповідно до рішення № 228 виконкому Криворізької міської ради депутатів трудящих, протоколу № 8 від 15 березня 1960 року «Про виділення земельних ділянок підприємствам і організаціям міста під державне і індивідуальне будівництво», виділено ділянку «…Криворізькому вечірньому металургійному технікуму площею 2,1 га під будівництво навчального корпусу в кварталі № 170-в за рахунок вільних
 
 
 

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ ТЕХНІКУМУ

1959 р.- початок 1980 - х рр.
Першим директором Криворізького металургійного вечірнього технікуму був призначений Петров Віталій Борисович, який працював на даній посаді з 29.08.1959 р. по 26.07.1983 р.
 
Нагороджений: «За перемогу над Німеччиною» - 1946 р.,«30 років Радянської Армії» - 1948 р.,«20 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945рр.» - 1965 р. ,«50 років Радянським Військовим Силам»- 1968р.,«За доблесну працю» - 1970 р.).Під час перебування на посаді директора Петрова В. Б. відбувалися перші кроки становлення молодого навчального закладу і певні зрушення щодо реорганізації технікуму та будівництво корпусів, де розташовано навчальний заклад і донині.Згідно з розпорядженням № 418 від 09 березня 1965 року Ради Народного господарства Придніпровського економічного району м. Дніпропетровська, Криворізький вечірній металургійний технікум реорганізовано в Криворізький металургійний технікум з денним та вечірнім відділеннями. Підготовка спеціалістів за денною та вечірньою формами навчання велась за спеціальностями:«Доменне виробництво», «Виробництво сталі», «Прокатне виробництво», «Обладнання заводів чорної металургії», «Електропостачання промислових підприємств і споруд».В1965році технікум переїхав в нову будівлю по вулиці Семашка, будинок №4. За історичними джереламибудівництво центрального корпусу №1 було розпочато у листопаді 1963 року, а готова будівля здана в експлуатацію у вересні 1965року(документ «Акт державного приймання будівлі (споруд) № 453, затверджений від 30 листопада 1965року»). Будівництво ж навчально-виробничого корпусу №2 було розпочато у лютому 1965 року, а готова будівля здана в експлуатацію у жовтні 1966 року (документ «Акт державного приймання будівлі (споруд) №486, затверджений від 24 жовтня 1966 року»). Будівництво гуртожитку було розпочато у жовтні 1969 року, а готова будівля здана в експлуатацію у грудні 1970 року (документ «Акт державного приймання будівлі (споруд) №430, затверджений від 24 грудня 1970 р.»).
За час перебування на посаді директора Петрова В. Б. випущено за різними спеціальностями 4939 студентів.
 
  
 

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ ТЕХНІКУМУ

1980-ті- початок 1990 - х рр.
З 29.07.1983 рокудиректором Криворізького металургійного вечірнього технікуму призначений Федоренко В’ячеслав Леонідович, який перебував на посаді директора технікуму до березня1993 року).Трудова діяльність в технікумі. З 31.08.1961 р. працював викладачем, завідувачем вечірнього відділення, заступником директора з навчально-виробничої роботи, а з 02.12 1976 р. працював заступником директора технікуму з навчальної роботи.
 
За ці роки відбулися зміни - технікум пройшов ряд перетворень та певну реорганізацію.
В 1987 році вечірнє відділення було реорганізовано в заочне, а технікум переведений у підпорядкування Міністерства промисловості УРСР.
Продовжено будівництвонавчально-лабораторного комплексу Криворізького металургійного технікуму наприкінці 1980-х(1986-1989) років, а на початку 90-х було припинено фінансування, будівництво зупинилось:Наказ № 362 Криворізького металургійного комбінату «Криворіжсталь» «Про участь комбінату в будівництві навчально -лабораторного комплексу металургійного технікуму», «Протокол засідання про продовження будівництва навчально-лабораторного комплексу Криворізького металургійного технікуму від14. 05.1990 р.» ,«Договір на продовження будівництва від 15 травня 1990р. між Криворізьким технікумом в особі Федоренка В.Л. (директора технікуму), Криворізьким металургійним комбінатом «Криворіжсталь» - базовим підприємством технікуму в особі Носова К. Г.(генерального директора комбінату) та трестом «Криворіжбуд» - підрядником в особі Ладнича Д. Д. (керівника тресту), а також довідка про будівництво першої чергикомплексу на 1920 студентів, що навчалися станом на 11. 08.1992р.
За час перебування на посаді директора Федоренко В. Л. випущено за різними спеціальностями 2699 студентів.
 
  
 

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ ТЕХНІКУМУ

1990-ті роки ХХ ст. - початок ХХIст.
Згідно з наказом Міністерства промисловості України від 22.03.1993 р. № 65 – к з 01 квітня 1993 рокуКриворізький металургійний технікум очоливПочапський Дмитро Григорович.Нагороджений знаками «Відмінник народної освіти УРСР» (1992 р.) та «Відмінник освіти України» (2000 р.), Знаком пошани Національної металургійної академії України «За заслуги перед академією» II ступеня (2002 р.) та I ступеня (2012 р.), Почесною відзнакою голови Дніпропетровської обласної ради (2012 р.) та Знаком Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти»(2012 р.). У 1988 р. за багаторічну сумлінну працю від імені Президії Верховної ради СРСР нагороджений медаллю «Ветеран праці».Почапський Д.Г. неодноразово поновлював питання про закінчення будівництва комплексу Криворізького металургійного технікуму, але позитивного результату не було досягнуто за нестачею фінансування. Незавершене будівництво комплексу сприяло рішенню переобладнати будівлю гуртожитку на навчальний корпус.На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.1997 року № 78 «Про впровадження мережі вищих навчальних закладівI-II рівнів акредитації » Криворізький металургійний технікум по акту прийому-передачі від 14.03.1997 року № 11/2-97 переданий із сфери управління Міністерства промисловості до сфери управління Міністерства освіти.На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.05. 1997 року№ 526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів» і наказу Міністерства освіти України від 20.06.1997 року № 218 Криворізький металургійний технікум ліквідовано і на його базі створено Криворізький технікум Державної металургійної академії України, який став структурним підрозділом академії без права юридичної особи.У відповідності з Указом президента України № 1145/99 від 08.09.1999 року «Про надання статусу «Національної» Державній металургійній академії України» та наказом Міністерства освіти України № 343 від 29.09.1999 року «Про оголошення Указу президента України про надання статусу Національної Державній металургійній академії України», технікум одержав статус: «Криворізький технікум Національноїметалургійної академії України».З 2006-2007 навчального року технікум розпочав підготовку фахівців зі спеціальностей : «Професійна освіта. Енергетика», «Професійна освіта. Металургія».
За час перебування на посаді директора Почапського Д. Г. випущено за різними спеціальностями 6192 студентів (станом на 29.05.2014 р.)
 
  
 

ІСТОРІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТЕХНІКУМУ

 
Металургійне відділення. Спеціальність «Виробництво сталі» було створено у 1959 році. Перший випуск молодших спеціалістів відбувся у 1963 році у кількості 35 чоловік. Спеціальність «Обробка металів тиском», яка до 1990 р. мала назву «Прокатне виробництво» була заснована одночасно з виникненням технікуму. Перший випуск молодших спеціалістів відбувся у 1963р. в кількості 36 чоловік. Спеціальність «Доменне виробництво» відкрито у 1963р. Перший випуск – у 1966р. у кількості 20 чоловік. На сучасному етапі «Металургійне відділення» як структурний підрозділ КТ НМет АУ був створений наказом № 75 від 02. 08.2004 року.Механічне відділення.На вечірньому відділенні у 1959 р. була заснована спеціальність «Обладнання заводів чорної металургії» з абревіатурою ОЗЧМ, а на денному відділенні спеціальність почала існувати у 1965 році. У 1989 р. спеціальність змінила назву на «Технічне обслуговування і ремонт обладнання металургійних підприємств», а в 1995р. назва була змінена на «Обслуговування і ремонт обладнання металургійних підприємств» за напрямком «Інженерна механіка». Перший випуск молодших спеціалістів відбувся в 1969 р. в кількості 44 студентів. Наказом № 75 від 02.08.2004р. було створено «Механічне відділення». Згідно ліцензії Міністерство освіти і науки України №159210 серії АВ була відкрита спеціальність «Професійне навчання. Обслуговування і ремонт обладнання металургійних підприємств» з напрямку «Педагогічна освіта».Електротехнічне відділення.Спеціальність «Електроустаткування промислових підприємств і установок» виникла з перших днів роботи технікуму. Перший випуск - в 1963 році. З 1963р. –по 1968р. підготовка велася тільки на вечірньому відділенні, а з 1969р.-на вечірньому і на денному. Згідно наказу №75 від 02.08.2004р. було створено «Електротехнічне відділення». З 1 вересня 2006 року згідно ліцензії № 15920 серії АВ відкрита спеціальність «Професійне навчання. Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд». Вечірнє та заочне відділення.На момент заснування технікуму - 05.05.1959р.відомі такі спеціальності: «тепловозне господарство», «Електроустаткування промислових підприємств і установок», «Обладнання заводів чорної металургії», «Прокатне виробництво», «Виробництво сталі». Перший випуск на вечірньому відділенні відбувся у 1963 році в кількості 277 чоловік. Після реорганізації технікуму з березня 1965 року, крім вечірньої з’явилася денна форма навчання. З моменту заснування технікуму на вечірньому відділені підготовано молодших спеціалістів за такими спеціальностями: ЕПП- «Електроустаткування промислових підприємств та установок», ОЗЧМ- «Обладнання заводів чорної металургії», П- «Прокатне виробництво», ВС- «Виробництво сталі», ТГ – «Тепловозне господарство», Д-«Доменне виробництво», ОКЗ-«Обладнання коксохімічних заводів», Е- «Електроустаткування промислових підприємств та установок». Загальний випуск студентів на вечірньому відділенні склав 3370 чоловік. З 01.09.1987 р. вечірнє відділення реорганізоване у заочне. Випуск молодших спеціалістів на заочному відділенні відбувся у 1990р. у кількості 107 чоловік. Різні роки заочне відділення випускало молодших спеціалістів: «ЕПП», «П», «ОЗЧМ», «Е», «ВС», «МЕП», «ОРО», «ОМТ» та інші
 
 
 

Найкращі випускники технікуму

Толстобров Мілій Олексійович
(1937 – 1993)
Герой Соціалістичної Праці
Навчався у технікумі у 1966 – 1969 рр. за спеціальністю «Виробництво сталі». У 1984 р. присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці з врученням ордену Леніна та золотої медалі «Серп і молот».
Сторожук Анатолій Васильович
(1944 р.н.)
Герой Соціалістичної Праці
Навчався на заочному відділенні технікуму у 1970 – 1973 рр. У 1984 році присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці з врученням ордену Леніна та золотої медалі «Серп і молот», Медаль «Ветеран праці»
Короленко Михайло Костянтинович
(1962 р.н.)
Герой України
Навчався у технікумі у 1978 – 1981 рр. Отримав спеціальність «Технік-металург». 5 лютого 2013 р. призначений Міністром промислової політики України 24.08.2013 Указом Президента України № 490/2012 присвоєно звання «Герой України», з врученням ордена Держави.
Ляшенко Олександр Іванович
(1942 р.н.)
Кавалер ордену Трудової Слави І-ІІІ ступенів
Навчався у технікумі у 1970 – 1973 рр. за спеціальністю «Виробництво сталі». Нагороджений, орденом ТрудовоїСлави III ст.(1974р.), Орденом ТрудовоїСлави II ст.(1978 р.) та Орденом ТрудовоїСлави I ст.(1984р.).
 
Інші видатні випускники технікуму:
 
- Шеремет Володимир Олександрович – технічний директор ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (навчався у 1976-1979 рр.).
- Бобченко Юрій Вікторовича – голова профспілки ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (навчався у 1975-1978 рр.).(П-76 1/8)
- Конопатський Віталій Петрович – директор з економічних питань (навчався у 1987-1990 рр.), гр. П-87 1/8.
- Попрожук Олег Олександрович – генеральний директор ПАО «Криворізький турбінний завод «Констар» (навчався у 1984-1988 рр.)
-Хомуха Віктор Васильович – начальник адміністративного господарства. Випускник( гр.Е-67 1/8)
 
Керівники підрозділів: А. Ф. Мамот, Ю.Б. Кукота, А. І. Моложан,В. Н. Вальцев, Н. А. Іванов. В технікумі навчався чемпіон світу з велоспорту В. Тихонов, багаторазові призери А. Квартюк і Г. Мазуренко.
Кукота Юрій Борисович – випускник гр. Д- 68 1/8, начальник УЖКХ на підприємстві « АрселорМіттал Кривий Ріг.
 
 
Бобченко Ю. В.
Попрожук О. О.
Кукота Ю. Б.