Студентське самоврядування

Студентське самоврядування

Студентське життя

            

 

Голова студентського самоврядування - Аліна Чобатаренко

          В коледжі не аби яку увагу приділяється студентському самоврядуванню (студ.рада), основним завданням якого є організація студентського громадського життя у всіх його сферах і проявах з єдиною метою – допомога студентам в здобутті  вищої освіти, перетворення молодої людини в високопрофесійного  фахівця, інтелігента та патріота. В останні роки студентське самоврядування набуло реального змісту.

          Осередком студентського життя є Студентська Рада, яка є представницьким органом і визначає основні напрямки своєї діяльності. Члени Ради, планують і здійснюють всю необхідну роботу. Студентське самоврядування спрямоване перш за все на розвиток ініціативи і самостійності студентів.

          Важливим напрямком у виховній роботі є розвиток індивідуальних здібностей і таланту молоді. З метою визначення здібностей, обдарувань і досягнень кожного студента, сприянню розвитку їх з будь-якого виду навчальної, творчо-пошукової та громадської роботи.

           Студентські стіннівки  – окрема ділянка роботи студ.ради, спрямована на “інформаційно-просвітницьку роботу”.

           Професійному зростанню студентів сприяють професійні свята. Урочисто, і водночас щиро і тепло кожної осені проходить свято до “Дня вчителя”. Традиційним заходом в коледжі є зустріч з випускниками коледжу та викладачами, ветеранами коледжу. Це свято символічне, бо є ланцюгом, котрий з’єднує покоління і зберігає добру пам’ять про навчання в нашому навчальному закладі.

          Особливу увагу в культурно-виховній роботі на всіх рівнях є виховання дисциплінованості і формування культури поведінки студентів. Студ.радою проведено рейди-перевірки явки студентів на заняття, спізнення, слідкування за санітарним станом навчальних аудиторій. З листопада 2000 року студ.радою проводиться акція “За чистоту і порядок”. Мета акції – виховати у студентів відповідальність за свої вчинки, привити культуру поведінки, бережливості та поваги до чужої праці. Акція отримала підтримку в усіх групах.

           В організації культурно-виховної роботи враховуються запити та інтереси студентської молоді. Студенти мають можливість подати  пропозиції, цікаву думку щодо удосконалення навчального процесу, позаурочної роботи, самоврядування, організації дозвілля і побуту студентів.

         У коледжі функціонує Рада профілактики правопорушень серед студентської молоді. Вивчається стан справ у групах, поведінка студентів за межами закладу, за місцем проживання. Ці питання є під постійним контролем керівництва коледжу та класних керівників груп. В процесі виховної роботи акцентується увага на профілактиці таких аномальних явищ як наркоманія, алкоголізм, СНІД. Ця робота ведеться аргументовано, переконливо, доступно, як в процесі навчання, на виховних годинах, так і індивідуально. Результатом даної роботи є відсутність грубих порушень норм поведінки.

         Важливою ланкою в роботі зі студентами є виховання дбайливого ставлення до природи. Студенти залучаються до участі в екологічних акціях, зелених толоках. Неодноразово студенти приймають участь в насадженні дерев.

        Невід’ємним елементом загальної культури студентів є повноцінний фізичний розвиток, формування фізичних здібностей, зміцнення здоров’я.


Положення про студентську раду самоврядування